Algemene voorwaarden

Verwerking van je aanmelding

Aanmelden kunt u zich door het formulier op de contact pagina in te vullen en te verzenden. 

Na ontvangst van het formulier zal de trainer contact met u opnemen voor een intakegesprek. Pas na toezegging na een kennismakinggesprek komt het tot een definitieve overeenkomst tot deelname. Je gaat daarmee akkoord met deze voorwaarden.

De trainer stuurt hierna de factuur. Om je inschrijving en deelname definitief te maken, dient het bedrag van de factuur minimaal 14 dagen voor aanvang van de training te zijn overgemaakt, onder vermelding van het factuurnummer en naam. Na ontvangst daarvan heb je definitief een plaats in de training.

Aanwezigheid

U doet uw uiterste best om alle trainingsdagen aanwezig te zijn in het belang van u zelf en de groep. Mocht u onverhoopt een dag missen dan kan deze dag telefonisch met de trainer worden nabesproken.

Deze dag kan niet ingehaald worden bij andere trainingen.

Indien de trainer niet aanwezig kan zijn op een van de aangegeven cursusdata zal de cursus met een week worden verlengd op dezelfde dag en tijd.

De deelnemers houden rekening met deze mogelijkheid. In uitzonderlijke gevallen kan de trainer er voor kiezen een andere trainer de training te laten verzorgen.

Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling:

  • U kunt uw inschrijving voor de training kosteloos annuleren tot één maand voor aanvang.

  • Bij annulering van vier weken tot twee weken voor begin van de training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.

  • Binnen 2 weken voor aanvangsdatum of na aanvang van de training is geen restitutie mogelijk.

Mocht de trainer de gehele training moeten annuleren, dan ontvang je daarvan bericht en wordt je op de eerstvolgende beschikbare training geplaatst. Je ontvangt een nieuwe bevestiging. Mocht je dit niet willen dan wordt een eventueel gedane betaling binnen twee weken teruggestort op jouw rekening. De trainer is niet aansprakelijk voor enige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de training.

Kosten en materiaal

De trainingskosten staan vermeld op de website van Moodz & Mindz (trainingen).

Cursusmateriaal, benodigde geluidsbestanden, thee/koffie en BTW zijn inbegrepen.

De naar Moodz & Mindz door u ingestuurde persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door de trainer(s) en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Ze worden niet met derden gedeeld.

Tijdens de training creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij de lesruimte en elkaar met respect -en al het besprokene vertrouwelijk- behandelen.

De trainer  van Moodz & Mindz heeft het recht om deelnemers die hier niet naar handelen de toegang tot de training te ontzeggen.

Disclaimer

Deelname aan een training bij Moodz & Mindz gebeurt altijd op eigen en vrijwillige basis van de deelnemer zelf. De inzet en betrokkenheid bij de training van de deelnemer is mede van invloed op het gewenste eindresultaat. Moodz & Mindz kan hierdoor geen garantie geven voor het gewenste resultaat dat een deelnemer vooraf zelf heeft bepaalt.

Mensen die onder behandeling van een medisch specialist zijn (zoals een arts of psychiater) raden wij aan om voor de inschrijving van een training advies in te winnen bij deze medisch specialist om te bepalen of de timing van de training het juist moment is of überhaupt past in het behandelplan.

Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor- en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kunt u Moodz & Mindz en/of de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan.

Moodz & Mindz en/of de trainer is niet verantwoordelijk voor het effect van de Mindfulnesstraining op de gezondheid van een deelnemer en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van hiervan.

Persoonlijke eigendommen zijn tijdens de training in beheer van de deelnemer zelf. De trainer kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

 

Privacy Policy/ AVG

Persoonsgegevens worden alleen  opgeslagen, als u een product en/of dienst
afneemt van Moodz & Mindz of als u hier toestemming voor hebt gegeven.
Persoonsgegevens worden opgeslagen door:
Ondernemer: Tanja van den Akker                                                                                           Email: info@moodz-mindz.nl                                                                                               KvK-nummer: 82298637

Moodz & Mindz is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie
voor analyse- en marketingdoeleinden. Moodz & Mindz is verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Moodz & Mindz is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Moodz & Mindz. 
Moodz & Mindz verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De door Moodz & Mindz opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een dienst door Moodz & Mindz.
Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Moodz & Mindz om de overeenkomst uit te voeren.
We gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en
doen er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de
persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Moodz & Mindz altijd

Door Moodz & Mindz worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres
– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode,
woonplaats en e-mailadres.
– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Moodz & Mindz altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen.
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de
overeenkomst. 

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;                                                                                                                         – in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht. Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhosting partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan de webhosting partij. Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider. Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.